Cryosfeer

Wat is de cryosfeer?

De cryosfeer omvat alle op aarde voorkomende vormen van sneeuw, ijs, gletsjers, ijskappen en permafrost. De omvang van de cryosfeer varieert gedurende de seizoenen en ook als gevolg van klimaatveranderingen.

Tijdens de koudere fasen van een ijstijd, zo zogenaamde glacialen, neemt de omvang van de cryosfeer enorm toe ten koste van de hydrosfeer (welke al het water op aarde omvat). Tijdens deze glacialen is er zoveel ijs opgeslagen op het land, in de vorm van gletsjers en ijskappen, dat de zeespiegel tientallen meters daalt.

Tijdens het Saalien, de een-na-laatste ijstijd, stond de zeespiegel zelfs 120 meter lager dan tegenwoordig. De Noordzee lag toen geheel droog.