Natuurijs

Onder natuurijs verstaan we ijs dat op sloten, vaarten en plassen ontstaat tijdens vorstperiodes. Wordt het ijs dik genoeg dan spreken we van schaatsijs.

De vorming van ijs een complex natuurkundig proces dat hier nader wordt toegelicht. Er bestaan vele verschillende soorten ijs. De onder schaatsers meest populaire ijssoort is zwartijs.