IJSSOORTEN

Op oppervlaktewater kunnen we sterk uiteenlopende vormen van natuurijs tegenkomen.

Zwartijs

Dubbeltjesijs

Sneeuwijs

Kwalsterijs

Bomijs

De Dokkumer Ee op 9 februari 2012. Het ijs was hier van Elfstedendikte (> 15 cm). In het zuiden van de provincie was het ijs echter veel dunner door een dikke laag sneeuw.

Elfstedenijs

Donorijs, of ijstransplantatie

Grondijs, ook wel ankerijs, roffelijs of bobbelijs genoemd

Pannenkoekenijs

Drijfijs

Pakijs

Kruiend ijs

Zeeijs

Kunstijs