Klimaatverandering en Elfstedentochten

In een warmer klimaat neemt de kans op een Elfstedentocht af. Onderstaande grafiek laat dat goed zien. De groene lijn geeft de kans op een Elfstedentocht weer. Begin jaren vijftig was de kans 25%, de herhalingstijd was 4 jaar. Dat wil zeggen dat er normaal gesproken eens in de vier jaar een Elfstedentocht kon worden gehouden. Er waren dan ook tochten in 1940, 1941, 1942, 1947, 1954 en 1956. In de jaren daarna is het aantal Elfstedentochten afgenomen. De laatste tocht was in 1997. Dat sluit goed aan bij de huidige herhalingstijd van ongeveer 20 jaar.Jaarlijkse kans en herhalingstijd van een Elfstedentocht

Bron: Visser, H. & A.C. Petersen, 2009. The likelihood of holding outdoor skating marathons in the Netherlands as a policy-relevant indicator of climate change. Climatic Change (93), 39–54.